THE VISION BOARD

How to De-Escalate a Harmful Situation

4 Ways on How to Deal with Potentially Life-Threatening Situations

May mga pangyayari sa ating kapaligaran na hindi natin inaasahan kahit gaano pa tayo kahanda. Hindi rin limitado ang mga mapanganib na sitwasyon sa outside world. Minsan, nangyayari rin ito sa eskwelahan kasama ang mga classmate o sa mismong pamamahay kasama ang ating mga mahal sa buhay. 

Ang de-escalation ay isang technique na p’wede natin gamitin para pigilan ang paglala ng isang sitwasyon. Ito rin ay isang method sa pagpapatahimik o pagpapakalma sa isang taong nagagalit, wala sa kontrol, o nasa impluwensya ng alkohol o droga. P’wede rin itong gamitin sa isang sitwasyong kinasasangkutan ng mga armas o kapag maraming umaatake. 

Maaari mong pakalmahin ang sinuman: ang ‘di mo kakilala, isang miyembro ng pamilya, o isang kaibigan.

At sa mga simpleng pagkakataon na ito, kailangan pa rin natin ihanda ang ating mga sarili lalo na kung mag-isa lang natin itong haharapin. Maaaring madali lang ito o hindi gaanong ka-big deal sa ibang tao pero iba pa rin kapag alam natin paano kontrolin at pakalmahin ang isang pangyayari. 

Tandaan lamang na hindi natin ginagamit ang de-escalation para manalo at maging tama sa paningin ng ibang tao. Ginagamit at ginagawa ito para matulungan tayong maging ligtas sa kapahamakan. Mayroong apat na basic elements ang de-escalation o mga paraan para pakalmahin ang isang sitwasyon. Ipapakita sa article na ito ang mga paraan kung paano ito i-handle kung sakaling mangyari ito sa totoong buhay. Dahil kung mayroon mang aggressor, kailangan nating malaman kung ano ang gagawin para hindi tayo masaktan.

1. Manatiling kalmado

May mga pag-uusap o pangyayari na nakakadala talaga ng emosyon at dumadating sa punto na hindi natin makontrol ang ating sinasabi sa ibang tao dahil sa inis o galit na nararamdaman natin sa mga oras na iyon. Para kalmahin o kontrolin ang ating emosyon, p’wede natin gamitin ang “deep breathing” o ang paghinga ng malalim.

Kapag tayo ay na-sstress, agad-agad tayong napupunta sa “Fight, Flight, or Freeze” mode. Nawawala tayo sa pag-iisip ng maayos tuwing tayo ay nas-stress dahil ina-activate ng utak natin ang survival na nagreresulta sa tatlong modes na ito. Maari tayong mag-freeze kung saan hindi tayo makakakibo sa sitwasyon. O di naman kaya ay umiwas o tumakas tayo sa isang problema. P’wede ring magsimula tayong makipagtalo o makipag-away sa ibang tao. Maaring hindi ito ligtas dahil ang pagtugon na ito ay hindi tayo natutulungang gamitin ang pinakamahusay na aksyon sa isang sitwasyon.

Ang pinakamabuting paraan para gumana ang ating thinking brains sa mga delikadong sitwasyon ay ang pagiging kalma at pag-aapply ng “grounding.” Isang sa mga paraan ng paggamit ng grounding ay ang deep breathing na labis na nakakatulong lalo na kung nangingibabaw ang ating damdamin sa ating pag-iisip at pisikal na pagtugon. 

 2. Gumamit ng kalmado at non-threatening na body language

Kahit sino ang kausap natin, importante ang ating pagkilos lalo na kung kaharap natin sila. Hindi man verbal o physical communication, ang body language ay isang paraan kung paano natin ipinapakita ang ating expression at iba’t ibang reaction sa pamamagitan ng paggalaw ng ating mga mata, kamay, at pagkilos ng kahit anong parte ng katawan. 

Ang pinaka-basic element na dapat gawin sa de-escalation ay ang pakikipag-usap sa kalmado o mahinahon na pamamaraan. Kailangan ding may maayos kang eye contact sa iyong kausap at hangga’t maaari, ang mga mata mo ay non-threatening. Kinakailangan ding iwasan ang biglaang paggalaw habang sinusubukan mo silang kausapin. Isa pang halimbawa para pakalmahin ang sitwasyon ay ang paggamit ng mababa at malumanay na tono ng boses. Kung sakaling kausapin ka sa isang inis o galit na tono, sumagot ka sa neutral na paraan.

Ang pagtayo sa iisang anggulo o simpleng hindi pagtayo sa harap ng taong kausap mo ay isa din sa mga basic element ng de-escalation. Maaari mong matanong, “Bakit naman pati ang pagtayo ay kailangan ayusin?” Kung tutuusin hindi naman ito kapansin-pansin at mahalaga sa karamihan. 

Ngunit upang ipakita ang kaagaanan sa isang sitwasyon, ang hindi pag-direktang pagtayo sa harapan ng attacker ay higit na nagpaparating na hindi ka ganon ka-threatening sa kanya. 

Ayaw nating isipin ng aggressor na hinahamon natin sila pero kasabay nito, p’wede rin tayong tumayo sa ating “secret fighting stance” para handa tayo sa kung ano man ang p’wedeng mangyari. Hangga’t maaari, panatilihin natin ang ating mga kamay sa ating harapan. Dapat ay lagi tayong handang harangin sila o mag-counter attack kung higit na kinakailangan. Panghuli, dapat neutral ang ating mga expression at non-threatening ang ating kilos. 

3. Alamin o kilalanin ang problema

Kasunod ng lahat ay ang pagkakakilala o pag-acknowledge sa sanhi ng problema. Kailangan mo tanungin ang sarili mo, “Bakit ba siya galit? May nangyari bang hindi maganda bago siya naging ganito?” Ito ang bahagi kung saan pwede mong sabihin ang mga bagay kagaya ng, “Alam kong galit ka at naiintindihan ko ang nararamdaman mo dahil hindi ako sumunod sa napag-usapan natin,” o kaya naman ay, “Alam kong naiinis ka dahil hindi kita pinapakinggan kaninang nagsasalita ka.” 

Kailangan mong i-acknowledge ang problema dahil dito tayo makakapgsimulang gawing ligtas at maayos ang paghandle sa sitwasyon.  Kapag nakikipag-interact ka sa isang agresibong tao, maaaring maging susi ito para ibaba ang kanyang mga emosyon at ibalik sila sa realidad.

Ika nga ay “be the bigger person” lalo na kung kinakailangan. 

4. Alukin ang isang bagay o alternatibong paraan

Ang pag-aalok ng mga alternatibo o pagmumungkahi ng iba’t ibang paraan para maresolba ang isyu ay maaari ding makatulong sa pagpapakalma ng isang sitwasyon. P’wede mong sabihin ang mga bagay tulad ng, “Umupo muna tayo para mapag-usapan natin ng maayos at malaman kung ano ang maayos at magandang gawin para magkasundo tayo.” O kaya naman ang, “Alam kong hindi maganda ang naipakita kong ugali kanina sa’yo at gusto kong humingi ng tawad at ayusin ang mga bagay.” Simple man itong pakinggan ngunit maaari itong maging epektibo sa de-escalation.

P’wede mo ring subukang makipag-ayos o mag-negotiate. P’wede kang gumawa ng false promises o magbigay ng mga bagay na wala ka, lalo na kung magbibigay daan ito sa kaligtasan mo. P’wede kang gumawa ng deal tulad ng, “Gagawin ko ang lahat ng gusto mo kung ibababa mo ang armas,” o kaya naman ay mag-alok ng alternatibo tulad ng, “Hindi kita p’wedeng makipagdate sa’yo pero p’wede tayong maging magkaibigan.” O kaya naman, p’wede kang magbigay ng paumanhin tulad ng, “Alam kong nainis kita at nagsisisi ako.” Hindi mo kailangan sabihin ang totoo tuwing ikaw ay nagne-negotiate! Kagaya ng palagi naming binabanggit, gawin mo ang kailangan mo para maging ligtas.

Kung kakayanin, maaari rin magpanggap kang sumasang-ayos sa gusto ng attacker. P’wede kang magpanggap na “easy prey” hanggang sa makahanap ka ng magandang pagkakataong gumamit ng iba pang paraan o pisikal na kasanayan hanggang sa makaligtas ka.

Kapag tagumpay kang nakapagde-escalate sa isang sitwasyon, maaari mong piliing isali ang ibang tao sa isang makatwirang talakayan kung siya ay isang taong mahalaga sa iyo o maaari mong piliin umalis sa relasyon na iyon. Nasa iyo ang huling desisyon sa kung ano ang ikakabuti at ikakaligtas sa’yo.

 

Take care of your mental health

>
Generation Zen

How To Channel Confidence This Back-to-School Season

3 min read
Aug 11, 2022
Like this post
>
Generation Zen

Which Wellness Reminder Do You Need Today?

1 min read
May 25, 2022
Like this post
>
Generation Zen

5 Ways To Deal With Face-To-Face Classes Anxiety

6 min read
Apr 22, 2022
Like this post
>
Generation Zen

3 Ways You Can Do a Wellness Check-In

4 min read
Apr 19, 2022
Like this post
>
Generation Zen

5 Ways to Manifest Wellness in Your Life

11 min read
Apr 12, 2022
Like this post
>
Generation Zen

Dear Besties, Why Am I Not Feeling Well Today?

7 min read
Apr 12, 2022
Like this post
>
Generation Zen

3 Ways Online Learning Has Made Us Better Students

5 min read
Mar 18, 2022
Like this post
>
Generation Zen

5 Ways to Positively Use the Internet in 2022

3 min read
Mar 18, 2022
Like this post
>
Generation Zen

Too much internet? 5 Signs You Might Need an Online Break

7 min read
Mar 18, 2022
Like this post
>
Generation Zen

Movies And Shows You Need To Watch Based On Your SHS Strand

8 min read
Feb 17, 2022
Like this post
>
Generation Zen

Virtual Internship Experience with the Besties

8 min read
Jan 18, 2022
Like this post
>
Generation Zen

How to Develop a Growth Mindset for the Future

7 min read
Dec 28, 2021
Like this post
View More Stories
Explore new paths
Career Guide

No need to cram! This is the fun kind.

Quests

Learn and earn rewards along the way!

Resources

Planning for college? Don’t worry, we gotchu!

What do you want to be when you grow up?

Let us help you achieve your dream job by matching you with the right schools.

Need more info?

Send us a Message

Error