What Should I Do When I Encounter Gender-Based Violence?

What to do when I experience gender-based violence?

Content Warning: This article contains mentions of violence and abuse.

Ang gender-based violence (GBV) ay isang social issue na laganap sa buong mundo at sa bansa. Ayon sa Gender Equality and Women’s Human Rights Center (GEWHRC) ng Commission on Human Rights (CHR), maaari siyang maging physical, emotional, psychological, sexual, o sa anyo ng pagtanggi ng mga resources at access sa services. Bagama’t maaari ito mangyari sa kahit sino ng lahat ng SOGIESC, mas mataas ang pagkakataon mangyari ito sa mga kababaihan.

1 sa 3 babaeng na nakakaranas nito ay 1 sa 3 biktima lamang ang humihingi ng tulong. Ang gender-based violence ay sa mga isyung panlipunan na kailangan nating aksyunan bilang kaugnay ito sa hindi pantay na kapangyarihan ng mga kababaihan at kalalakihan sa bansa.

Habang hindi ito nakasalalay sa taong nakaeperience ng GBV (no to victim-blaming here!), mahalaga pa ring maging aware ka sa self-defense techniques na maaari mong gamitin kapag napunta ka na sa ganoong sitwasyon. Sa gitna ng mga kabi-kabilang insidente na nangyayari, mainam na maging handa at may alam para ipagtanggaol ang iyong sarili.

Ayon sa Violence Prevention Curriculum ng No Means No Worldwide (NMNW), “Self-Defense is anything we DO, SAY, or BELIEVE that helps keep us safe.” Ang ibig sabihin nito ay ang self-defense ay hindi lamang sa paggawa ng pisikal na pag-atake—ito ay isa lamang sa mga option na p’wede nating gawin. Ang mahalaga ay gawin natin ang aksyon na makakapagligtas sa atin. Hindi na kailangan maging mabait o magaling sa mga sitwasyong iyon dahil ang number one priority natin kahit kailan ay ang ating kaligtasan.

May iba’t ibang uri ng self-defense techniques na p’wede nating gamitin pero depende na ‘yun sa tao at kung ano ang kaya niyang gawin sa sitwasyong iyon upang maging ligtas. Kahit sumipa, sumigaw, o tumakbo man kayo, ang importante ay makaiwas tayo ng madalian. At kung maaari, nang hindi nasasaktan. Ito ang mga techniques na p’wede niyong gamitin:

Mental self-defense techniques

Ang verbal at physical self-defense ay konektado at p’wedeng sabay na gawin. Pero bago ang aksyon, nauuna ang kaisipan. Strategy man o prevention, ang mental techniques ng self-defense ay nakakatulong magbigay ng awareness sa ating paligid, paninindigan, at sa mga patterns ng attackers.

Madaling sumuko sa takot ng sitwasyon pero normal lang naman ito. Kaya kung alam natin kung ano ang gagawin at kung ano ang nasa isip ng mga attacker, p’wede tayong makahanap ng exit strategies upang mapanatili tayong ligtas. Ito ang ilan sa dapat nating alamin kapag nakaranas tayo ng gender-based violence:

1. Maging maingat sa pamamagitan ng “Target-Test-Attack”

Maraming naniniwala na ang mga atake ay random lang na nangyayari. Pero, ang totoo, marami rito ay planado talaga ng attacker at sumusunod sa pattern na tinatawag, “Target-Test-Attack.”

 • Target: Ito ang phase kung saan pumipili ang attacker ng target/victim na sa tingin nila ay vulnerable or “easy.” Minsan, pumipili rin sila ng location kung saan madaling i-overpower o i-single out ang victim sa isang unsafe situation (e.g. mga kalye na walang tao, sa labas ng bahay, mga party, etc.)
 • Test: Ito ang phase kung saan susubukan ng attacker ang target nila gamit ang comments, questions, at interactions. Magkakaroon sila ng special interest sa target at makikipag-usap sila para makita kung paano sila nagre-respond o nagre-react sakanila. Sa test stage, susubukan nilang makakuha ng valuable information o p’wede ring gumawa ng utang gamit ang gifts at favors kahit hindi hiniling ng target. Ito ay paraan lamang para pumasok sa buhay mo.
 • Attack: Ito ang phase kung saan nangyayari ang gender-based violence.  Sa mga pagkakataong ito, p’wede nilang subukang kunin ang target nang mag-isa, gumamit ng mga pagbabanta at pananakot kung hindi nila ginawa ang sinabi sa kanila, o ilipat sila sa pangalawang lokasyon. Pero tandaan na huwag makinig sa kung ano ang sasabihin ng attacker at huwag papayag na ilipat ka sa kung saan gusto nila. 

2. Maging Aware at gamitin ang ABLE

Sa pag-aaral ng pattern na ito, maari mong hanapin ang early signals at warnings para maiwasang mapunta sa ganitong malala sitwasyon. At ang best tool para labanan ang “Target-Test-Attack” ay awareness. 

Ang awareness ay ang iyong kaalaman o persepsyon sa isang sitwasyon o katotohanan. Tumutukoy ito sa pagiging alerto at pagbibigay-pansin sa iyong paligid. Kabilang dito ang pakikinig sa boses na nasa likod ng iyong ulo—aka “intuition”—kung saan tumutulong siyang magpadala ng mga mensahe para panatilihin kang ligtas mula sa panganib.

Sa awareness, kailangan mong: BE and ACT AWARE! Kapag napansin ng attacker na aware ka na tina-target ka niya, maaari silang magdecide na hindi ikaw ang “easy victim” na nasa isip nila. P’wede mo i-practice ang awareness gamit ang ABLE technique:

 • A ay para sa Alert: Magbigay ng pansin sa paligid mo. Umalis kapag hindi ka komportable. Pumunta sa mas safe na lugar.
 • B ay para sa Body Language: Tumayo ng matuwid nang nakataas ang ulo at balikat. Tila, ito ay nagbibigay ng appearance na confident, big, at strong ‘kang tao—isang kaibahan sa kung ano ang inaakala ng attacker sa kanilang mga biktima.
 • L ay para sa Loudness: Sumigaw, sumaklolo, magsalita, at magbigay pansin sa sarili mo sa ano mang sitwasyon. Maging malaking problema sa attacker.
 • E ay para sa Eye Contact: Hindi natatakot at direktang tititigan ang attacker sa kanyang mata. Bigyan sila ng pansin at manila na kaya mong i-defend ang sarili mo.

Verbal self-defense techniques

Ang ating boses ay maaaring maging powerful na asset para makapigil sa gender-based violence. Sa katunayan, sinasabing 80% ng mga assault ay p’wedeng mapigilan gamit ang iyong boses! Kung tutuusin, ang self-defense ay hindi limitado sa pakikipaglaban. Gamit ang ating boses, p’wede natin maiwasan ang away, lalo na ‘pag hindi ito kailangan. 

Ito ang mga voice strategies na maaari mong gamitin:

1. Sumigaw ng “‘Huwag!” sa attacker

2. Magsinungaling para makaiwas sa attacker

3. Sumigaw ng saklolo o tulong sa mga tao

4. Magbabala ng consequences na maaari nilang kaharapin

5. Tukuyin at sabihin ang behavior / assault at pagsabihan ang attacker tungkol dito

6. Umarteng nababaliw para lituhin ang attacker

7. Magpanggap/sumabay sa kung ano ang gusto ng attacker para mabigyan ka ng oras makatakas

8. Magpatawa o magbiro para mawala ang tensyon ng sitwasyon

9. Ide-escalate ang sitwasyon para kumalma ang attacker

Gamit ang iyong boses, p’wede mo sabihin ang kung ano man para lituhin, takutin, mawalan sila ng focus, ihinto ang ginagawa nila upang mabigyan ka ng oras para makatakas sa assault. Pero, bago gamitin ang voice strategy, ano nga ba ang dapat alalahanin sa paggamit ng boses natin? Alamin dito!

1. Maging assertive

Mayroong tatlong tugon sa conflict: Aggressive, Passive, at Assertive. Kapag nakakaramdam ka ng gender-based violence, ang pagiging assertive ay susi sa pagpapakita na isa kang strong figure na hindi nagto-tolerate ng GBV mula sa attacker. Pagdating sa pagiging assertive, ibig sabihin nito ay kailangan mo maging confident, self-assured at bold sa tono ng boses mo. Kailangan walang duda at malinaw ang pagsasabi ng iyong mga desisyon at pagpapahayag.

Dahil, ayon sa NMNW, ito ang mga p’wede mangyari gamit ang iba’t ibang tugon ng conflict:

 • Ang aggressive na response ay maaaring magpalala ng conflict.
 • Ang passive response ay maaaring panatilihin ang isang conflict at gawing hindi malinaw ang mga bagay.
 • Ang assertive na response ay ang pinakamahusay na pagkakataon sa pagtatapos ng isang conflict at madaling maunawaan kung ano ang gusto mo.

Gamit ang assertiveness, p’wede ka mag-set ng boundaries para sa sarili mo at sa malinaw na paraan. Sa ganto, hindi ka nagmumukhang vulnerable or “weak.” Ang assertiveness ay p’wedeng magmanifest sa straight posture ‘pag nakatayo, pakikipag-eye contact, pagiging direkta sa mga kailangan o gusto mo, o gamit ang matatag na boses kapag kinakausap. Baguhin ang mga mahihinang “no” na sinasabi ng may pag-aalinlangan at gawin itong malakas na “no” – malinaw, confident, at direkta.

 2. Gumawa ng eksena

May dalawang bahagi ang paggawa ng eksena:Tukuyin o sabihin ang aksyon at tumawag ng tulong. Kapag tinutukoy mo ang aksyon, kailangan matatag ka magsabi kung ano ang ginagawa sa’yo ng attacker. Sa paggawa nito, nagiging mas mahirap sa attacker na tanggihan ang kanilang mga aksyon dahil pinapaalam mo sa malinaw na paraan kung ano ang mali sa ginagawa nila. Dahil diyan, mapapahiya sila, mag-aalala sila sa kung sinong makakarinig, o napipilitan silang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon.

Bukod diyan, isa pang skill ang tumawag ng tulong. Gamit ang pinakamalakas at maingay na boses na kakayanin mo, humingi ka ng tulong sa mga tao at magbigay ka ng attention sa ginagawa ng attacker. Halimbawa, p’wede mong i-sigaw, “Sinusundan niya ako! Hinaharass niya ako! Inaabuso niya ako!”

Ang mga aksyon na ‘to ay hindi kumportable sa mga attackers at nakakatulong i-expose ang ginagawa niya sa publiko. Kapag tayo ay nahuli ng mga attacker, umaasa silang matitigilan lamang tayo. Gusto nilang makaramdam tayo ng kahihiyan sa mga taong nasa paligid natin. Pero, ‘pag nagsasalita tayo, p’wede nating i-expose ang attacker at tanggalin ang pananahimik.

Physical self-defense techniques

Ang physical techniques ay ang kadalasan nasa isip ng mga tao kapag pinag-uusapan ang self-defense. Pero importanteng tandaan na ginagamit lamang ang physical skills kapag ito ang best or only option natin. Ang mga techniques na ito ay nagkakaiba-iba rin mula sa iba’t ibang mapagkakatiwalaang guide at sources.

Ayon sa NMNW, “In an attack, you can do anything you need to do to get away.” Habang marami namang martial arts o defensive positions ang p’wedeng matutunan, ang mga akasyon kagaya ng groin grabs, hair pulling, nail scratching at iba pa ay p’wede ring gumana sa mga sitwasyong ito. Lahat ito ay options para sa pisikal na self-defense, at may choice ‘kang gawin kung ano man ang tingin mong makakapagligtas sa’yo. Gawin mo ang lahat at ipaglaban mo ang sarili mo hangga’t maaari para makatakas!

Ito ang ilan sa mga physical techniques na maari mong gawin:

1. Gamitin ang mga parte ng katawan bilang weapon

Maaaring gamitin ang iba’t ibang parte ng katawan kapag mayroong attacker. Kagaya ng:

 • Ulo: Gamitin ang ulo para tamaan ang ulo ng attacker kapag hinawakan ka sa likod o harap.
 • Elbows: Mag-strike gamit ang elbows ng pataas, pababa, palikod, at paharap.
 • Kamay/daliri/palad: Gamitin ang iilan sa pagsuntok, paghampas, pagkamot, pagkurot, pagsundot.
 • Hips: Ang source ng power para tamaan ang attacker.
 • Tuhod: Gamitin para tamaan ang groin o ulo.
 • Binti: Para pangsipa o pangtakbo palayo.
 • Paa: Pang-sipa, scraping, o pangpadyak.

2. Tamaan ang pinakamahinang points ng attacker

Mayroong apat na primary targets sa katawan ng attacker kung saan sila ang pinaka-vulnerable sa injury. Ito ay:

 • Mata: Ang pagtama dito ay maaaring maging sanhi ng pagkabulag.
 • Lalamunan: Kapag tinamaan ito, hindi makahinga ang umaatake.
 • Groin: Aim sa testicles—’yung pinaka sensitibong parte!
 • Tuhod: 6.8kg lang ng pressure ang makakabasag ng tuhod!

Maaari namang i-target ang ibang parte ng katawan, kagaya ng temples, nose, ears, solar plexus (the space between your ribs), shin, instep (top of foot), at fingers pero sila ay “secondary targets” lamang. Sa ganitong sitwasyon, priority na tamaan ang “primary targets” ng attacker.

Kapag nakatagpo ka ng isang weapon, mahalagang tamaan ang mga pinaka vulnerable na bahagi ng attacker gamit ang pinaka malakas mong pwersa o hindi ito gagana para matulungan kang makatakas. Gawin mo ang lahat at lumaban sa abot ng iyong makakaya!

3. Gumamit ng self-defense moves

Iba-iba ang p’wede mong gawing self-defense moves pero ito ang ilan sa mga straightforward at simpleng moves na p’wedeng gawin ng kahit kanino:

 • Side stomp: Gamitin ang buong lakas ng katawan para sa foot stomp gamit ang heel ng paa.
 • Knee to groin or groin grab: Tamaan o hawakan ang groin ng malakas.
 • Pinky pull release: Hilahin ang hinliliit ng may malakas na pwersa para mabali ang daliri ng attacker.
 • Eye gouge: Itulak nang husto ang iyong thumbs sa eye socket ng attacker.
 • Claw scratch: Kalmutin ang mukha mula sa kilay pababa.
 • Back elbow: Gamitin ang hips at shoulder para itulak ang iyong elbow sa target gamit ang buong lakas.
 • Hammer fist: Gumawa ng thumbs up at ilagay ang thumb sa taas ng mga daliri. Gamitin ang hard, pinky side ng fist bilang weapon na panghampas.

Gamit ang mga kaalaman sa mga techniques, p’wede mong gamitin ang iyong nalalaman at manatiling ligtas pero sana ay hindi umabot sa puntong iyon. At the end of the day, hindi mo kasalanan kung hindi mo ginawa ang mga nasabing self-defense techniques. Palaging tandaan na kasalanan ito ng attacker or abuser na gumagawa ng gender-based violence. Hindi ito nakasalalay sa kung saan ka pumunta, kung paano ka kumilos, o kung ano ang suot mo. Walang karapat-dapat na masaktan at abusuhin sa ano mang dahilan.

Ang best na magagawa natin ay magpakalat ng awareness, bigyang pansin ang isyu sa lipunan, maging matatag sa paglaban sa mga perpetrators, at tulungan ang mga ibang tao sa proseso. 

Edukasyon.ph and No means No Worldwide is dedicated to offering a secure environment for everyone. If you are experiencing sexual and gender-based violence in the home, school, or workplace, please dial 911 emergency hotline immediately. The Commission on Human Rights (CHR) has also launched an online system where people can report incidents of GBV.

 

Take care of your mental health

>
Generation Zen

How To Channel Confidence This Back-to-School Season

3 min read
Aug 11, 2022
Like this post
>
Generation Zen

Which Wellness Reminder Do You Need Today?

1 min read
May 25, 2022
Like this post
>
Generation Zen

5 Ways To Deal With Face-To-Face Classes Anxiety

6 min read
Apr 22, 2022
Like this post
>
Generation Zen

3 Ways You Can Do a Wellness Check-In

4 min read
Apr 19, 2022
Like this post
>
Generation Zen

5 Ways to Manifest Wellness in Your Life

11 min read
Apr 12, 2022
Like this post
>
Generation Zen

Dear Besties, Why Am I Not Feeling Well Today?

7 min read
Apr 12, 2022
Like this post
>
Digital Learning

3 Ways Online Learning Has Made Us Better Students

5 min read
Mar 18, 2022
Like this post
>
Generation Zen

5 Ways to Positively Use the Internet in 2022

3 min read
Mar 18, 2022
Like this post
>
Generation Zen

Too much internet? 5 Signs You Might Need an Online Break

7 min read
Mar 18, 2022
Like this post
>
Generation Zen

Movies And Shows You Need To Watch Based On Your SHS Strand

8 min read
Feb 17, 2022
Like this post
>
Generation Zen

Virtual Internship Experience with the Besties

8 min read
Jan 18, 2022
Like this post
>
Generation Zen

How to Develop a Growth Mindset for the Future

7 min read
Dec 28, 2021
Like this post
View More Stories
Explore new paths
Career Guide

No need to cram! This is the fun kind.

Quests

Learn and earn rewards along the way!

Resources

Planning for college? Don’t worry, we gotchu!

What do you want to be when you grow up?

Let us help you achieve your dream job by matching you with the right schools.

Need more info?

Send us a Message

Error