(Mindanao) Education Scholarship Program
Lifebank Foundation, Inc.

Partial Tuition
Application Closed:
January 17, 2020
Needs-based, Context-based
650 Slots

Description


Ang Education Scholarship Program o ESP ay isang tertiary education support program na naghahandog ng hanggang Php 14,000.00 sa mga iskolar kada semestre. Ang ESP ay ginagawad sa mga kwalipikadong anak ng mga miyembro ng Ikabuhi Microfinance Program (IMP), na mahigit limang taon nang miyembro.  

Eligibility


Grade Requirement: 80% for Technical Vocational Courses, 83% for Degree courses

Strictly for Filipinos only

Incoming College

Any gender

For single applicants only

Specific courses only

Requirements


Ang Lifebank Educational Scholarship Program ay para lamang sa mga anak ng Lifebank Foundation's Ikabuhi Microfinance Program members na:

  • Papasok pa lamang sa kolehiyo o nasa kolehiyo na ngunit hindi pa graduating
  • May General Percentage Average (GPA) na hindi bababa sa 83
  • Walang ibang scholarship grant na ina-avail
  • Walang asawa at walang kinakasama
Paalala:
  • Ang ina ng bata ay dapat kasalukuyang miyembro ng IMP sa loob ng (5) limang taon o higit pa at WALANG PAST DUE.
  • Isang anak lamang ng bawat miyembro ang pwedeng mag-avail ng scholarship.
  • Ang lahat ng kurso ay maaari maliban lamang sa Medical Courses.
Muli, ang scholarship na ito ay para lamang sa mga anak ng Lifebank Foundation's Ikabuhi Microfinance Program members. Kung ang iyong pamilya ay hindi miyembro ng Lifebank Foundation, hindi maipa-process ang iyong application - minumungkahi namin na ipagpatuloy ang iyong paghahanap ng iba pang scholarship programs sa Edukasyon.ph. Salamat!

Schools offering (Mindanao) Education Scholarship Program


Join thousands of students who trust us

Apply now to 250+ senior high schools & colleges nationwide - it’s EASY and it’s FREE

Was this page helpful?

We've Moved to a new Site!

This page has been archived and is still available for historical purposes. You may still view the contents of this page by exiting this panel

Click here to visit our main site or wait 20 seconds to be redirected automatically to https://portal.edukasyon.ph/scholarship/mindanao-education-scholarship-program