Ateneo de Manila University (ADMU)

AB Literature in Filipino (Filipino-Panitikan)

Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City 1108 Philippines

Cost Calculation

PHP 676,500 with 3 Years

ROI Calculator

8 Years Return, 1M savings in 12 Years

Duration

3-4 years

May apat na espesyalisasyon ang AB Panitikan (Filipino): Pananaliksik, Malikhaing Pagsulat, Pagtuturo, at Pagsasalin. Mapag-aaralan ang magkakaibang disiplina sa pamamagitan ng tradisyunal at kontemporanyong teoriya sa araling pampanitikan at pangkultura. Sasanayin ang mag-aaral sa pagbasa at pagsulat, pagsusuring kritikal, at pagpapakahulugan sa panitikan, pakikipagtalastasan at kulturang popular. Bukas din ang programa sa mga historiko-kritikal na pag-aaral ng mga tradisyong pampanitikan at pilosopikal ng mga bansang Asyano, Afrikano, Europeo at Latina Amerikana.

 
×

Contact & Location

Address

Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City 1108 Philippines

Available Contact Details

By requesting the contact details you may view the following information:

  • Phone Number
  • Mobile Number
  • Email
  • Website
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Request Contact Info

Interested in AB Literature in Filipino (Filipino-Panitikan) course? Here are some recommendations based on your searches.

Ph.D. in Psychology

Ateneo de Manila University (ADMU)

School Classification

Private

School Duration

1-2 years

M.Sc. in Biology

Ateneo de Manila University (ADMU)

School Classification

Private

School Duration

1-2 years

Master in Innovation through Media Arts Technology with Queen Mary University of London

Ateneo de Manila University (ADMU)

School Classification

Private

School Duration

1-2 years

Interested in courses for next semester? Take a look at some of our partner schools for more information.

Promoted School

University of Asia and the Pacific (UA&P)

Pearl Drive, Ortigas Center, Pasig City 1605, Philippines

Tuition Fee

PHP 90,000 - PHP 130,000
Promoted School

Colegio de San Juan de Letran - Manila (CSJL)

Letran Manila, 151 Muralla St., Intramuros, Manila

Tuition Fee

PHP 35,000 - PHP 60,000
Promoted School

Colegio de San Juan de Letran - Bataan

Abucay, Bataan 2114

Tuition Fee

- PHP 10,000