Bachelor of Arts Literature - Filipino (Filipino-Panitikan)
Ateneo de Manila University (ADMU)

(Tuition fee is not stated)
3-4 years
Response rate: 16.3%
Response time: Typically replies within two weeks

Course Description


May apat na espesyalisasyon ang AB Panitikan (Filipino): Pananaliksik, Malikhaing Pagsulat, Pagtuturo, at Pagsasalin. Mapag-aaralan ang magkakaibang disiplina sa pamamagitan ng tradisyunal at kontemporanyong teoriya sa araling pampanitikan at pangkultura. Sasanayin ang mag-aaral sa pagbasa at pagsulat, pagsusuring kritikal, at pagpapakahulugan sa panitikan, pakikipagtalastasan at kulturang popular. Bukas din ang programa sa mga historiko-kritikal na pag-aaral ng mga tradisyong pampanitikan at pilosopikal ng mga bansang Asyano, Afrikano, Europeo at Latina Amerikana.

Apply to Ateneo de Manila University (ADMU)

Don't miss out

New features, exciting events, and exclusive opportunities straight to your inbox!

New features, exciting events,
and exclusive opportunities
straight to your inbox!

Count me in!