Bachelor of Arts Literature - Filipino (Filipino-Panitikan)
Ateneo de Manila University (ADMU)

(Tuition fee is not stated)
3-4 years
Response rate: 12.5%
Response time: Typically replies within two weeks
Apply Now

Course Description


May apat na espesyalisasyon ang AB Panitikan (Filipino): Pananaliksik, Malikhaing Pagsulat, Pagtuturo, at Pagsasalin. Mapag-aaralan ang magkakaibang disiplina sa pamamagitan ng tradisyunal at kontemporanyong teoriya sa araling pampanitikan at pangkultura. Sasanayin ang mag-aaral sa pagbasa at pagsulat, pagsusuring kritikal, at pagpapakahulugan sa panitikan, pakikipagtalastasan at kulturang popular. Bukas din ang programa sa mga historiko-kritikal na pag-aaral ng mga tradisyong pampanitikan at pilosopikal ng mga bansang Asyano, Afrikano, Europeo at Latina Amerikana.

Apply to Ateneo de Manila University (ADMU)

We've Moved to a new Site!

This page has been archived and is still available for historical purposes. You may still view the contents of this page by exiting this panel

Click here to visit our main site or wait 20 seconds to be redirected automatically to https://portal.edukasyon.ph/schools/ateneo-de-manila-university-admu/courses/bachelor-of-arts-literature-filipino-filipino-panitikan