Bachelor of Arts Literature - Filipino (Filipino-Panitikan)
Ateneo de Manila University (ADMU)

(Tuition fee is not stated)
3-4 years
Response rate: 13.8%
Response time: Typically replies within two weeks

Course Description


May apat na espesyalisasyon ang AB Panitikan (Filipino): Pananaliksik, Malikhaing Pagsulat, Pagtuturo, at Pagsasalin. Mapag-aaralan ang magkakaibang disiplina sa pamamagitan ng tradisyunal at kontemporanyong teoriya sa araling pampanitikan at pangkultura. Sasanayin ang mag-aaral sa pagbasa at pagsulat, pagsusuring kritikal, at pagpapakahulugan sa panitikan, pakikipagtalastasan at kulturang popular. Bukas din ang programa sa mga historiko-kritikal na pag-aaral ng mga tradisyong pampanitikan at pilosopikal ng mga bansang Asyano, Afrikano, Europeo at Latina Amerikana.

Apply to Ateneo de Manila University (ADMU)

Help us improve!

Answer a 5-minute survey about your education journey to help us serve you better. You’ll also get a chance to win P1,000 worth of prepaid load or Grab credits!

Answer a 5-minute survey about your education journey. Get a chance to win P1,000 worth of load or Grab credits!

Answer the Survey