Error

Ateneo de Manila University (ADMU)

Dalubhasa ng Sining sa Pagtuturo ng Filipino

Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City 1108 Philippines

Cost Calculation

PHP 451,000 with 2 Years

ROI Calculator

5 Years Return, 1M savings in 9 Years

Duration

1-2 years

Bukas para sa lahat ng mag-aaral na nakapagtapos na ng kanilang kolehiyo sa anumang larangan, at nais magpakadalubhasa sa pagtuturo ng Panitikang Filipino sa anumang antas. May ibinibigay na 50% diskuwento sa matrikula sa mga gurong papasok sa programa. Kinakailangan lamang magpasa ng sertipikasyong magpapatunay ng panunungkulan bilang guro sa pinaglilingkurang institusyon.

Kaiba sa sa pagpapakadalubhasa sa larang ng edukasyon, higit na pagtutuunan ng programa ang pagpapayaman ng kaalaman ng mag-aaral sa  panitikang Filipino kaysa sa mga estratehiya ng pedagohiya. Nagwawakas ang daloy ng progama ng mag-aaral na papasok sa MA Pagtuturo ng Filipino sa pagpapasa ng tesis na kaugnay ng pagbubuo ng mga kasangkapang panturo nang ginagamit na nilalaman ang mga natutunan sa panitikang Filipino. Maaari silang magpasa ng tesis na koleksiyon ng mga modyul, silabus, teksbuk, o programa ng pagtuturo.
×

Contact & Location

Address

Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City 1108 Philippines

Available Contact Details

By requesting the contact details you may view the following information:

  • Phone Number
  • Mobile Number
  • Email
  • Website
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Request Contact Info

Interested in Dalubhasa ng Sining sa Pagtuturo ng Filipino course? Here are some recommendations based on your searches.

Master in Innovation through Media Arts Technology with Queen Mary University of London

Ateneo de Manila University (ADMU)

School Classification

Private

School Duration

1-2 years

Ph.D. in Biology (Regular Program)

Ateneo de Manila University (ADMU)

School Classification

Private

School Duration

1-2 years

Ph.D. in Philosophy

Ateneo de Manila University (ADMU)

School Classification

Private

School Duration

1-2 years

Interested in courses for next semester? Take a look at some of our partner schools for more information.

Promoted School

University of the Cordilleras

Governor Pack Road, Baguio City, Philippines 2600

Tuition Fee

PHP 16,000 - PHP 40,000
Promoted School

Manila Central University

EDSA, Morning Breeze Subdivision, Caloocan, 1400 Metro Manila

Tuition Fee

PHP 80,000 - PHP 90,000
Promoted School

Assumption College San Lorenzo Makati

San Lorenzo Drive, San Lorenzo Village, Makati City

Tuition Fee

PHP 120,000 - PHP 180,000