Master of Arts in Literature (Filipino) (Thesis/Non-Thesis)
Ateneo de Manila University (ADMU)

(Tuition fee is not stated)
1-2 years
Response rate: 13.4%
Response time: Typically replies within a week
Apply Now

Course Description


Bukas para sa lahat ng mag-aaral na nakapagtapos na ng kanilang kolehiyo sa anumang larangan, at nais magpakadalubhasa sa Panitikang Filipino. May ibinibigay na 50% diskuwento sa matrikula sa mga gurong papasok sa programa. Kinakailangan lamang magpasa ng sertipikasyong magpapatunay ng panunungkulan bilang guro sa pinaglilingkurang institusyon.

Apply to Ateneo de Manila University (ADMU)

We've Moved to a new Site!

This page has been archived and is still available for historical purposes. You may still view the contents of this page by exiting this panel

Click here to visit our main site or wait 20 seconds to be redirected automatically to https://portal.edukasyon.ph/schools/ateneo-de-manila-university-admu/courses/master-of-arts-in-literature-filipino-thesis-non-thesis