Mindanao State University Iligan Institute of Technology

BA in Filipino

Andres Bonifacio Avenue, Tibanga, 9200 Iligan City, Philippines

Cost Calculation

PHP 420,839 with 3 Years

ROI Calculator

6 Years Return, 1M savings in 10 Years

Duration

3-4 years

Ang Bachelor of Arts in Filipino ay isang programang pandigri na may konsentrasyon sa wika at panitikan ng Pilipinas. Ito ay nagtataglay ng kurikulum na nagbibigay oryentasyon sa mga mag-aaral sa istruktura ng wikang Filipino, kaalamang panlinggwistika, mga teorya, at faktor na nakapangyayari ng barayti at baryasyon ng wikang Filipino, kulturang popular, gawaing panteatro, mga elemento ng iba't ibang genre ng panitikan, foklor, teorya, at kritisismong pampanitikan at jornalismo. Ito ay matatapos sa loob ng apat na taon.
×

Contact & Location

Address

Andres Bonifacio Avenue, Tibanga, 9200 Iligan City, Philippines

Available Contact Details

By requesting the contact details you may view the following information:

  • Phone Number
  • Email
  • Website
  • Facebook
Request Contact Info

Interested in a (an) BA in Filipino course? Browse other schools which offer BA in Filipino here:

St. Paul College of Ilocos Sur

St. Paul Avenue, Bantay 2727, Ilocos Sur

Western Mindanao State University (WMSU)

Normal Road, Baliwasan 7000 Zamboanga City

Tuition Fee

- PHP 10,000

Mindanao State University

MSU Main Campus, Marawi City, Lanao del Sur 9700

Tuition Fee

PHP 3,000 - PHP 6,000
Promoted School

University of Asia and the Pacific (UA&P)

Pearl Drive, Ortigas Center, Pasig City 1605, Philippines

Tuition Fee

PHP 90,000 - PHP 130,000
Promoted School

Ateneo de Manila University (ADMU)

Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City 1108 Philippines

Tuition Fee

PHP 90,000 - PHP 110,000
Promoted School

University of Baguio

General Luna Road, Baguio City, 2600

Tuition Fee

PHP 22,000 - PHP 47,000